Mediaproduktion och streaming PDF Skriv ut Skicka sidan

ImageNetSapiensis producerar kundanpassat material för webbaserad utbildning där kunden ansvarar för kunskapen som skall förmedlas samt instruktörerna och vårt företag ansvarar för produktionen. Materialet som vi producerar är av typen ”Rich Media” som är en blandning av streaming video och interaktiv multimedia.

Streaming är en metod där man distribuerar ljud eller video över Internet som en dataström. Fördelen är att användarna inte behöver vänta på att ladda ner hela materialet innan den kan börja visas utan kan börja spela upp det med detsamma. Att tillhandahålla information via ljud eller video har blivit allt populärare och streaming ger användarna en tillförlitligare upplevelse och bättre närvarokänsla.

I vårt koncept används video och interaktivt multimedia som ersättning eller komplement till föreläsningsmomenten. Användningen av video förenklar betydligt framtagningen av webbaserade kurser eftersom man utgår från något som alla lärare behärskar, att prata inför publik, att föreläsa.
Vi kan erbjuda tre olika streaming-tekniker:

  • Windows Media Services
  • QuickTime Streaming Server
  • PHP FLV Streaming