Moodle tjänster PDF Skriv ut Skicka sidan

image

Moodle Partner i Sverige
För att kunna erbjuda tjänster under varumärket Moodle måste man bli Moodle-Partner. Företag som är Moodle-partners betalar en årlig avgift och andel av sina Moodle-relaterade inkomster till Moodle stiftelsen. Dessa pengar bidrar till Moodles utveckling. Genom att anlita en Moodle-partner bidrar du direkt till Moodles utveckling.

NetSapiensis AB är stolta över att vara en del av Moodle-Partnerskap programmet, detta är ett erkännande av vår expertis och erfarenhet gällande Moodle.

 

Moodle konsultuppdrag och supportavtal
Supportavtal är ett bra komplement till de som väljer att drifta Moodle själva. Vår erfarenhet och partnerskap med Moodle gör att vi har kunskapen och resurserna som behövs för att lösa svåra problem.

Supportavtal med NetSapiensis AB garanterar dig som kund att vi börjar behandla dina Moodle relaterade problem inom överenskommen tid. Kostnaden för ett supportavtal bestäms av tillgängligheten som kunden efterfrågar. Nerlagt tid på insatsen debiteras enligt gällande timtaxa.

Serverövervakning ingår i tjänsten. Avtalet omfattar Moodle och mjukvara som har utvecklats av NetSapiensis AB, den omfattar inte tredjeparts block och moduler.

 

 

 

Moodle integrationslösningar
NetSapiensis AB kan integrera Moodle med ditt befintliga IT-infrastruktur. Vi levererar Single Sign-On lösningar som integrerar Moodle med Windows Active Directory, andra katalogtjänster eller Google Apps Professional.

 Moodle utbildning
Vi erbjuder kurser och workshops för Moodle administratörer och för lärare. Vi kan också bistå vid utveckling av kursmaterial för studenter/deltagare.

 

 

 

 

 

 

 

 Ladda ner vår broschyr (PDF)